eng ru

KRISTINA
RA

birth year: 1984
height: 174 cm.
education:
GITIS (Rati) - Khazanov, G. V., 2000-2001 GITIS (Rati) - Zakharov M. a 2003-2004 MRNK-Laboratory of Anatoly Vasilyev-2016 Workshop of Individual Directing "WORLD 5" - Yukhananov B. Yu-2015-2

profiles

filmography

2017. "OMG | short film
directed by Alexander Chernousov

photo


Contact us